شرایط گارانتی خنک کننده ها

• مشتري گرامي ضمن تشکر از انتخاب شما، اين کالا توسط گارانتی گرین، پشتیبانی شده است و آسيب‌هاي ناشي از نقص فني دستگاه، مواد به کار رفته و اشکالات ناشی از توليد، به مدت 18 ماه (25 ماه در مدل ARGB) شامل گارانتي گرین مي‌باشند.

• لطفا در هنگام مراجعه، جعبه و تمامی ملحقات جانبی را به همراه داشته باشید.

• هرگونه آسیب ناشی از ضربه، آسیب فیزیکی رادیاتور یا اتصالات،تماس با مایعات شیمیایی حلال،آتش سوزی،نوسانات برق و استفاده نادرست از دستگاه،شامل گارانتی نخواهد بود.

• هرگونه تغيير در مشخصات اصلی، باز شدن واتر بلاک یا لوله های انتقال کولانت دستگاه توسط افراد غيرمجاز، آسيب‌هاي وارده به کانکتورها و مخدوش شدن سريال دستگاه، گارانتي را از درجه اعتبار ساقط خواهد ساخت.

• هرگونه اقدام جهت تعويض، افزايش و يا کاهش کولانت (مايع خنک کننده)، گارانتي را از درجه اعتبار ساقط خواهد ساخت.

• در صورت فراهم بودن شرايط گارانتي، این دستگاه بنا به تشخيص کارشناسان گارانتی گرین، تعمير و يا با دستگاه سالم تعويض خواهد شد.

• با توجه به تغيير و تحول سريع قطعات کامپيوتري، در صورت موجود نبودن مدل اصلي دستگاه، مدل دستگاهی مشابه و با احتساب قيمت روز، تقدیم خواهد شد.

• اين گارانتي فقط شامل دستگاه واتر کولینگ بوده و در صورت آسيب ديدگی ساير قطعات سيستم، هیچگونه مسئولیتی بر عهده گارانتی گرین نخواهد بود