کیفیت محصولات ارائه شده (فروش)
قیمت (فروش)
احترام به مشتری (خدمات پس از فروش)
رضایت مندی از واحد گارانتی و خدمات پس از فروش

رضایت مندی از حسابداری (خدمات پس از فروش)