کیفیت محصولات ارائه شده (فروش)




قیمت (فروش)
احترام به مشتری (خدمات پس از فروش)




رضایت مندی از واحد گارانتی و خدمات پس از فروش





رضایت مندی از حسابداری (خدمات پس از فروش)