۱۰:۵۷:۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

امروزه اینترنت به یکی از پرکاربرترین ابزارهای بشر در زندگی تبدیل شده است. گسترش آن همه ما را شگفت زده نموده و تصور یک روز بدون اینترنت برای خیلی ها غیرممکن است.