شرایط گارانتی محافظ ولتاژ

• لطفا قبل از اتصال این دستگاه، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نموده و از تناسب مشخصات فنی آن با تجهیزات مد نظر خود مطمئن گردید.

• این محصول در قبال مشکلات فنی ناشی از تولید به مدت زمان قید شده برروی لیبل بارکد محصول، توسط گارانتی گرین پشتیبانی خواهد شد و گارانتی صرفا مختص این دستگاه می باشد و شامل تجهیزات متصل به آن نخواهد بود.

• هرگونه مخدوش شدن لیبل گارانتی، بازشدن درب دستگاه، دستکاری در مدار داخلی، نفوذ آب و حرارت به دستگاه، شرایط محیطی نا متعارف، استفاده ناصحیح، برقراری اتصالات اشتباه، اتصال تجهیزات متعدد یا تجهیزات خارج از توان ذکر شده دستگاه، اتصال تجهیزات غیر استاندارد، نوسانات نا متعارف برق شبکه و همچنین عیوب فیزیکی بدنه یا ترمینال، گارانتی دستگاه فوق را از درجه اعتبار ساقط خواهد نمود.