هزینه ارسال و دریافت  محصولات از شهرستان به دفتر خدمات تهران و بر عکس به چه صورت می باشد ؟

نوع گارانتی
نمایندگی
 

نوع ارسال
 
هزینه
گارانتی دار شهرستان های دارای نمایندگی ارسال از طریق نماینده هزینه ارسال و دریافت به عهده شرکت می باشد
ارسال توسط خود مشتری هزینه ارسال و دریافت به عهده خود مشتری می باشد
شهرستان های بدون نمایندگی ارسال توسط خود مشتری هزینه ارسال و دریافت به عهده شرکت می باشد
خارج از گارانتی شهرستان های دارای نمایندگی ارسال از طریق نماینده

هزینه ارسال و دریافت برای هر محصول ارسالی کوچک 500,000 ریال و برای محصولات با ابعاد بزرگ 1,000,000 ریال می باشد       

ارسال توسط خود مشتری هزینه ارسال و دریافت به عهده خود مشتری می باشد
شهرستان های بدون نمایندگی ارسال توسط خود مشتری هزینه ارسال به عهده مشتری و دریافت به عهده شرکت و یا بر عکس می باشد

 

3توجه:درصورت ارسال کالای سالم و یا دستکاری شده، هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه محصولات خارج از گارانتی از مشتری دریافت می گردد.