تعرفه تعمیرات پاورهای خارج از گارانتی و خارج از خدمات در تهران به چه صورت می باشد ؟

تعرفه تعمیرات پاورهای خارج از گارانتی و خارج از خدمات در تهران به شرح جدول زیر اعلام می گردد :

مدل پاور

تعمیر خارج از گارانتی*

تعمیر خارج از خدمات**

سری 330

1.100.000

1.450.000

سری 380

1.300.000

1.650.000

سری 430

1.500.000

1.900.000

سری 480

1.700.000

2.200.000

سری 530

1.800.000

2.300.000

سری 580

2.000.000

2.550.000

سری 600

2.500.000

3.200.000

سری 700

2.700.000

3.500.000

سری 800

3.000.000

3.900.000

سری 1000  

3.750.000

4.500.000

سری 1200  و بالاتر

4.500.000

5.500.000

متفرقه

1.100.000

1.450.000

تعویض پورت

700.000

700.000

تعویض فن

700.000

700.000

عیب یابی و تست

400.000

400.000

انبارداری(روزانه)

3.000

3.000

 

تعرفه تعمیرات پاورهای خارج از گارانتی و خارج از خدمات در شهرستان به چه صورت می باشد ؟

تعرفه تعمیرات پاورهای خارج از گارانتی و خارج از خدمات در شهرستان به شرح جدول زیر اعلام می گردد :

مدل پاور

تعمیر خارج از گارانتی*

تعمیر خارج از خدمات**

سری 330

1.260.000

1.610.000

سری 380

1.460.000

1.810.000

سری 430

1.660.000

2.060.000

سری 480

1.860.000

2.360.000

سری 530

1.960.000

2.460.000

سری 580

2.160.000

2.710.000

سری 600

2.660.000

3.360.000

سری 700

2.860.000

3.660.000

سری 800

3.160.000

4.060.000

سری 1000  

3.910.000

4.660.000

سری 1200  و بالاتر

4.660.000

5.660.000

متفرقه

1.260.000

1.610.000

تعویض پورت

860.000

860.000

تعویض فن

860.000

860.000

عیب یابی و تست

560.000

560.000

انبارداری(روزانه)

3.000

3.000

 

  • تمامی مبالغ جدول فوق به ریال می باشد و  9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در آنها لحاظ شده است .
  • پاور هایی که زمان گارانتی آنها به پایان رسیده باشد و از تاریخ تولیدشان حداکثر 6 سال گذشته باشد در رده خارج از گارانتی قرار می گیرند .
  • پاور هایی که زمان گارانتی آنها به پایان رسیده باشد و از تاریخ تولیدشان بیش از  6 سال  و حداکثر 10 سال گذشته باشد در رده خارج از خدمات قرار می گیرند .

 لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

- مبالغ اعلام شده، مخصوص کاربران نهایی است و تمامی مراکز پخش، نمایندگان و همکاران محترم جهت تعمیرات پاور می‌بایست صرفا همین مبالغ را ازمشتریان دریافت نمایند.

- پاورهای رده خارج از گارانتی در صورت امکان، شامل تعویض فوری با استفاده از بافر های تعمیراتی موجود ، با دریافت مبلغ تعرفه را خواهند داشت و در صورت درخواست مشتریان پاور آنها می تواند با همان تعرفه برای تعمیر رسید گردد .

- پاور هایی که در رده خارج از خدمات قرار می گیرند، لزوما می بایست برای تعمیرات رسید گردند که در صورت قابلیت تعمیراتی ، تعمیر شده و به مشتری بازگردانده می شود.  

-پاور های تعمیر شده 3 ماه از زمان پایان تعمیرات درج شده روی پاور، دارای گارانتی تعمیر می باشند. (مسؤلیت استفاده از پاور های تعمیر شده روی سیستم های جدید به عهده مشتری می باشد . )

 

تعرفه تعمیرات محصولات تحت پوشش گارانتی به چه صورت می باشد؟

تعرفه خدمات کلیه محصولات تحت پوشش گارانتی گرین، مطابق با آخرین نرخنامه اعلام شده توسط اتحادیه فناوران رایانه تهران به آدرس www.itunion.ir می باشد.