مشتریان گرامی

جهت دریافت کد فعالسازی تبلت و تلفن همراه خود به بخش کنترل سریال و دریاف کد فعال سازی رفته و در قسمت شماره سریال محصول ، کد 15 رقمی IMEI دستگاه خود را وارد و با کلیک بر بروی دکمه کنترل سریال ، کد فعالسازی دستگاه خود را دریافت نمایید .

سپس با مراجعه به سایت همتا و با کلیک بر روی لینک مقابل https://hamta.ntsw.ir/Devices/MobileActivation ، شماره تلفن همراه ، شناسه دستگاه ( IMEI ) و کد فعال سازی را جهت ثبت و رجیستری وارد نمایید .

 

green.ir/s/buw736