مطابق سال های پیشین، جلسه هم اندیشی جهت مشارکت در طرح ریزی برنامه های سال 1401، باحضور مدیریت عامل، هیأت مدیره، مدیران، سرپرستان و نمایندگان پرسنل پردیس صنعت سیاره سبز، در سالن باباطاهر از تاریخ 5 لغایت 8 بهمن ماه 1400 برگزار گردید. در این جلسات، مشکلات و راهکارهای حل آن، طرح ها و ایده های جدید و... مطرح و مورد برسی قرار گرفت.

green.ir/s/ua6vme